די גאָלדענע קייט

 די ישֹראלדיקע זינגערן רות לעווין, די טאָכטער פֿונעם באַוווּסטן ייִדישן פֿאָרלעזער, זינגער און קאָמפּאָזיטאָר לייבו לעווין (1914 – 1983), האָט אַרויסגעלאָזט ניט לאַנג צוריק אַ נײַעם קאָמפּאַקטל מיט ייִדישע זינגלידער, וואָס טראָגט דעם נאָמען ״אַטלאַנטידיש״. איר זינגען באַגלייט מיט זײַן גיטאַרע־שפּילן אַלעקסיי בעלאָוסאָוו, דער זון פֿונעם ייִדישן דיכטער אלכּסנדר בעלאָוסאָוו (1948 – 2004). זיי טרעטן אַרויס צוזאַמען רעגולער און זײַנען גוט באַקאַנט די ליבהאָבער פֿונעם ייִדישן זינגליד. ״אַטלאַנטידיש״ שליסט אין זיך אײַן 14 זינגלידער אויף די ווערטער קודם־כּל פֿון איציק מאַנגער און אויך פֿון חיים־נחמן ביאַליק, אַנאַ מאַרגאָלין, הערץ ריווקין,…

Подробнее

Поздравляем с праздником ПЕСАХ

Для еврейского народа Нет важнее дня Исхода. В Песах радости желаем И мацой всех угощаем. Отмечая эту дату, Накрываем стол богато: Мясо, рыба, яйца, вина… Нынче нам необходимо Выпить всем четыре чаши, В память о свободе нашей. Чашу пятую — пророку Оставляем мы до срока. Поздравление с Песахом от Главного раввина России  

Подробнее

В хабаровской картинной галерее имени А. Федотова открылась выставка работ биробиджанского художника Владислава Цапа

Чем удивить хабаровчан, у которых есть возможность знакомиться с творчеством самых разных талантливых художников? Показать им что-то новое и необычное для них. Таким откровением для жителей Хабаровска стали еврейские картины Владислава Цапа. Недаром его называют биробиджанским Шагалом. – Директор галереи Татьяна Давыдова правильно сделала, что из множества моих работ выбрала только картины на еврейскую и биробиджанскую тематику, – делится мнением художник. – Мы в нашем регионе к еврейским мотивам уже привыкли. А вот хабаровчане редко такое видят, для них это в новинку. Мне даже было немного неловко от большого внимания…

Подробнее

Заключительный день фестиваля

Заключительный день фестиваля

Заключительный день фестиваля был, пожалуй, самым вкусным. Специально для жителей и гостей города организаторы соорудили на Набережной реки Бира Гастрономическую улочку. Известные предприниматели областного центра, специализирующиеся на пищепроме, выставили вдоль речки свои лотки и небольшие кафешки. А праздный народ, нагулявшись и изрядно проголодавшись, конечно же, потянулся к прилавкам с шашлыками, горячими пирожками, пловом, и всякими национальными еврейскими и восточными сладостями. В областной филармонии в заключительный день фестиваля дали концерт два великолепных коллектива: David-jazz-trio из Екатеринбурга и джазовый коллектив известного трубача Вадима Эйленкрига. Ребята из David-jazz-trio как-то сумели удивить биробиджанцев еврейской…

Подробнее

«Ночь в синагоге»

«Ночь в синагоге»

В 21:00 к себе в гости приглашала еврейская община «Фрейд». Здесь прошли творческие мастер–классы, где любой желающий мог самостоятельно изготовить еврейские символы или послушать лекцию хабаровского раввина Якова Снеткова о важности семьи в еврейской традиции. Также можно было посетить музей иудаики.

Подробнее

ХIII Международный фестиваль еврейской культуры и искусства

ХIII Международный фестиваль еврейской культуры и искусства

Международный фестиваль еврейской культуры в Биробиджане открылся тематической выставкой В Биробиджанском еврейском религиозном общинном центре «Фрейд» состоялось торжественное открытие выставки «По страницам фестивалей еврейской культуры и искусства». Этим мероприятием в Биробиджане стартовал XIII МФЕКИ. Международный фестиваль еврейской культуры и искусства (МФЕКИ) стал одной из «визитных карточек» культуры Еврейской автономии. Он проводится раз в два года, Очередной МФЕКИ — тринадцатый по счету — стартовал сегодня с торжественного открытия выставки «По страницам фестивалей еврейской культуры и искусства». Тематическая экспозиция развернулась в помещении Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд». На открытие выставки пожаловало более…

Подробнее

Мероприятия XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства.

Мероприятия XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства.

Уважаемые жители и гости города! Приглашаем Вас в общинный центр «Фрейд» на мероприятия, которые проводятся в рамках XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства: 1. 7 сентября 2017 в 11:00 — Торжественное открытие выставки «По страницам фестивалей еврейской культуры и искусства». 2. 8 сентября 2017 с 12:00-16:00, 10 сентября 2017 с 11:00-16:00 — «День открытых дверей». 3. 9 сентября 2017 в 21:00 — «Ночь в синагоге» в программе: — мастер-классы «Готовим еврейские символы»; — экскурсии по музею иудаики; — лекция от раввина.

Подробнее

Вечерний Биробиджан. 20 лет общине «Фрейд».

Вечерний Биробиджан. 20 лет общине «Фрейд».

На площади имени Ленина в Биробиджане прошла праздничная программа, посвященная 20-летнему юбилею Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд». Сначала жителей города с праздником поздравил председатель общины «Фрейд» Роман Ледер. Он пообещал, что данный юбилей не последний и в следующий раз представители организации вновь порадуют горожан праздничным концертом. Празднование юбилея еврейской религиозной общины «Фрейд»прошло в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан», организованного при поддержке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна. Кроме того, в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан», сотрудники областной библиотеки организовали мастер-классы «Книжная больница», во время которых показали…

Подробнее

20-летие отметила Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд»

20 – летний юбилей отметила Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд». «Уважаемые члены Биробиджанской религиозной еврейской общины «Фрейд»! От имени правительства и Законодательного Собрания области сердечно поздравляем Вас с 20-летием со дня создания вашей организации! Безусловно, она является «визитной карточкой» и одной из главных основ самобытности нашего региона. Трудно переоценить вклад общины в возрождение и активизацию еврейской национальной жизни в области, сохранение и пополнение ее историко-культурного наследия, популяризацию традиций еврейского народа. На протяжении двух десятилетий «Фрейд» ведет каждодневную просветительскую и образовательную деятельность среди людей разных возрастов, обеспечивая преемственность национального самосознания и…

Подробнее